MR/OR
 
     Algemeen | MR | GMR | OR | Klassenouders |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Wat doet de Ouderraad van OBS Pluspunt?
 
Bij activiteiten zijn ze altijd aanwezig, de leden van de ouderraad. Maar wat doen ze nu eigenlijk precies en voor wie?
 
De doelstelling van de ouderraad van is het bevorderen van een prettig leefklimaat voor de leerlingen. Het gaat dan om activiteiten buiten het lesprogramma om die worden betaald uit de ouderbijdragen. De ouderraad is een stichting. Omdat de ouders ouderbijdrage betalen zijn zij lid van deze stichting en hebben zij dus ook inspraak. Eénmaal per jaar wordt er een openbare vergadering gehouden, waar de leden ook voor uitgenodigd worden. De Ouderraad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
De ouderraad telt op dit moment 10 actieve ouders uit alle groepen van de school die de taken uitvoeren. Zij vergaderen gemiddeld 6 maal per schooljaar. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen voor specifieke activiteiten. De werkgroepen vergaderen zo vaak als nodig is. De directeur van OBS Pluspunt is aanwezig tijdens de Ouderraadvergaderingen.

Activiteiten buiten het lesprogramma
De Ouderraad organiseert activiteiten die geen deel uitmaken van het lesprogramma o.a.:
  • Kinderboekenweek
  • Schoolreis
  • Sinterklaas
  • Kerstmis en/of kerstmarkt
  • Lentemarkt
  • Sport- en Speldag
  • Afscheid groep 8
Deze activiteiten worden volledig betaald uit de ouderbijdragen. 
 
Ouderbijdrage:
Het bedrag is € 55,- per schooljaar voor alle leerlingen. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt altijd apart betaald, het bedrag is afhankelijk van de accommodatie en subsidie. De ouderbijdrage is vrijwillig, we gaan er bij de begroting echter wel van uit dat alle ouders mee betalen. Alle kinderen doen immers mee aan de activiteiten die door de ouderbijdrage betaald worden. Restitutie is niet mogelijk. Als u de ouderbijdrage niet betaald kan uw kind niet deelnemen aan de activiteiten. Als u het niet kunt betalen of het bedrag niet in een keer kunt betalen dan kunt u contact opnemen met Madeleine van Noordt Wieringa of mailen naar ouderraad@obs-pluspunt.nl
 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe ouders die de Ouderraad willen versterken. Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar ouderraad@obs-pluspunt.nl.U kunt altijd een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen. 
 
Klassenouders
In iedere klas is/zijn een of meerdere klassenouders. De klassenouders ondersteunen de ouderraad en de leerkrachten bij het uitvoeren van alle activiteiten buiten het lesprogramma. De komende tijd zullen wij proberen om een overzicht van de klassenouders op deze pagina te plaatsen.
 
Meer informatie over de ouderraad vindt u in de schoolgids van OBS Pluspunt. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de klassenouders. Of via het algemene mailadres van de OR ouderraad@obs-pluspunt.nl.