Onze school
 
     Algemeen | Praktisch | Team | Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw | Passend onderwijs |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Schooltijden
 
Groep 1 en 2
Dagelijks: 08.30 - 14.30 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur
 
Groep 3 t/m 8
Dagelijks: 08.30 - 14.45 uur
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur     

De deuren van de school gaan
dagelijks om 08.15 uur open.
Zorgt u er voor dat uw kind op tijd is.
Te laat komen wordt geregistreerd.
Bij veelvuldig te laat komen wordt leerplicht ingeschakeld.

 
Vakanties en vrije dagen 2015-2016

Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
Vrijdag 05 december, vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 18december
Maandag 21 december t/m vrijdag 01 januari
Maandag 25 januari
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Maandag 29 februari
Maandag 21 maart t/m maandag 28 maart
Maandag 25 april t/m vrijdag 06 mei
Maandag 16 mei 
Donderdag 07 juli, vanaf 12:00 uur t/m
vrijdag 19 augustus


studiedag 
herfstvakantie
Sinterklaas
lesvrije dag
kerstvakantie 
lesvrije dag
voorjaarsvakantie
lesvrije dag
paasvakantie
meivakantie
Pinkstervakantie
zomervakantie
Administratie
Bij de administratie van de school kunt u onder andere terecht voor allerlei praktische zaken zoals schoolmelk, verschillende formulieren, bijvoorbeeld voor aanvraag verlof en gevonden voorwerpen.
Ook kunt u telefonisch, het liefst voor aanvang van de school, uw kind absent melden. De administratie geeft deze melding dan door aan de leerkracht van uw kind.

Directie
De directie van de school is in principe dagelijks aanwezig. Wilt u één van de directieleden spreken dan kunt u bellen voor het maken van een afspraak of een mail sturen (info@obs-pluspunt.nl). 

Zorg
Pluspunt vindt een goede zorg voor alle leerlingen belangrijk. De school werkt hiervoor o.a. met drie leerkrachten die IB taken uitvoeren. Samen met de leerkracht volgen zij de ontwikkeling en vorderingen van de kinderen. Indien nodig kan de intern begeleider de leerkracht ondersteunen en adviseren of extern advies inwinnen.
De intern begeleiders zijn te bereiken op: 235 64 06
 
Verlof
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om verlof aan te vragen buiten de schoolvakanties. Hier vindt informatie van de Rijksoverheid.

Meer praktische informatie kunt u vinden op andere pagina's van de website en in de Schoolgids 2014-2015.