Onze school
 
     Algemeen | Praktisch | Team | Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw | Passend onderwijs |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Groep 5 tot en met 8
In de groepen 5 tot en met 8 wordt de leerstof van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie verder uitgebreid. Naast de instructielessen gaan de leerlingen steeds vaker en langer ook zelfstandig aan de leerstof werken. Zowel bij de kleuters als in de groepen 3 en 4 hebben ze hier al ervaring mee opgedaan. Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen hun werk plannen, zelf oplossingen verzinnen, samenwerken en omgaan met eigen verantwoordelijkheden. Het zelfstandig werken kan bestaan uit zowel dag- als weektaken.
Pluspunt heeft één groep 5, een combinatiegroep 5/6 en 6/7, één groep 7 en twee groepen 8.
 
 
Huiswerk
Vanaf groep 5 gaan de leerlingen voor het eerst ervaring opdoen met huiswerk. Het huiswerk kan o.a. bestaan uit het voorbereiden van een spreekbeurt, leerwerk voor een toets of het maken van een werkstuk.
Huiswerk is geen doel op zich. Pluspunt ziet het vooral als een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen leren plannen, de tijd indelen en overzien, gebruik maken van een agenda en verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor hun huiswerk.
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen aan het begin van het jaar een huiswerkboekje.
 
  Projecten
Ieder schooljaar is er op Pluspunt een aantal projecten voor alle leerlingen. De groepen van de bovenbouw worden dan aan één van de groepen van de middenbouw of onderbouw gekoppeld. Een aantal activiteiten wordt dan gezamenlijk uitgevoerd.
Een elk schooljaar terugkerend project is de Kinderboekenweek.
 
Werkstukken en spreekbeurten
Pluspunt vindt het belangrijk dat leerlingen leren informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren. In de groepen 5 wordt begonnen met ervaring opdoen met deze vaardigheden. De kinderen maken in de groep en met elkaar één werkstuk. Daarnaast houden ze een spreekbeurt over een vrij onderwerp.
In de leerjaren 6 t/m 8 wordt dit verder uitgebreid naar meerdere werkstukken en verschillende presentaties.
 
Schoolverlaters groep 8
Het laatste jaar op Pluspunt is in vele opzichten een bijzonder jaar. De leerlingen gaan zich oriënteren en voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. Er wordt een advies gegeven en de eindtoets van Cito wordt gemaakt. Ook zijn er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs en een scholenmarkt. Naast deze activiteiten zijn er ook een werkweek, een eindmusical en het officiële afscheid.