Onze school
 
     Algemeen | Praktisch | Team | Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw | Passend onderwijs |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Onderwijs op maat
Kinderen leren op verschillende niveaus, op verschillende manieren en in een eigen tempo. Pluspunt houdt, waar mogelijk, in het onderwijsaanbod rekening met deze verschillende onderwijsbehoeften. Met rekenen is dit het verst doorgevoerd. In de groepen 1 t/m 6 werken we met MATH, het rekenonderdeel van EXOVA (Excellent Onderwijs Voor Allen).
 
MATH
MATH is een gedigitaliseerde methodiek voor rekenen/wiskunde. Door het strategisch inzetten van ICT krijgen leerkrachten meer tijd voor het creëren van een uitdagende leeromgeving en het optimaal begeleiden van hun leerlingen. De rol van de leerkracht verandert van een 'lesgever' in een 'friendly mediator'.

Rekentuin
Binnen MATH is er veel aandacht voor het werken met concreet materiaal en handelend bezig zijn met de leerstof. Dit wordt ondersteund in de digitale leeromgeving 'Rekenen is een makkie', bv. met instructiefilmpjes, werkbladen en oefenstof. Een ander onderdeel van MATH is 'De Rekentuin', een programma waarin leerlingen op een aantrekkelijke en speelse manier bewerkingen leren automatiseren.

 


 
 
Minerva
Pluspunt heeft twee verrijkingsgroepen. Voor leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6, 7, 8. Eén keer per week komen de leerlingen een dagdeel bij elkaar om te werken aan verrijkings- en verdiepingsstof. De rest van de week werken de leerlingen in hun eigen groep ook aan extra taken. Om tijd vrij te maken voor deze taken wordt de reguliere leerstof compact aangeboden.
Naast de 2 Minervagroepen zitten in groep 7b leerlingen die voorheen in de Leonardogroep zaten. Zij gaan drie dagdelen uit de groep om aan een aangepast curriculum en extra uitdagende taken te werken.

Eigen leerlijn
Soms kan een leerling het niveau of tempo van de groep niet goed volgen. Meestal is dat met één vak. Dan krijgt de leerling leerstof op zijn of haar eigen niveau aangeboden waar in een eigen tempo aan gewerkt kan worden. Het kind werkt deels in en deels buiten de groep aan deze leerstof. De instructie en begeleiding wordt gegeven door de eigen leerkracht of de leerkracht passend onderwijs.
 
Regulier onderwijs voor kinderen met een lichamelijke beperking
Pluspunt geeft kinderen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om regulier onderwijs te volgen. Gemiddeld kunnen er 2 of 3 kinderen, soms met een aanpassing, in een groep geplaatst worden. Voor optimale zorg werkt Pluspunt samen met Rijndam Revalidatiecentrum. Praktische ondersteuning wordt gegeven door klassen- en onderwijsassistenten.

Pluspunt is een praktijkvoorbeeld wat betreft passend onderwijs:
http://www.passendonderwijs.nl/praktijkvoorbeeld/obs-pluspunt/

en sinds november 2012 een TOPschool: Talentvol Openbaar
Praktijkvoorbeeld. Pluspunt is excellent op het gebied van passend onderwijs.