MR/OR
 
     Algemeen | MR | GMR | OR | Klassenouders |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Klassenouders
In de loop van het schooljaar vinden er in en rond de groepen verschillende activiteiten plaats. Bij een groot deel van deze activiteiten is het prettig als ouders
de helpende hand bieden.
Om dit goed te laten verlopen werkt Pluspunt met klassenouders. Iedere groep heeft er minimaal één.
De klassenouder vormt de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep
en benadert als dat nodig is een aantal hulpouders voor praktische ondersteuning
bij het organiseren en uitvoeren van een activiteit.

Een aantal voorbeelden van activiteiten waar vaak hulp bij gewenst is zijn:
  • excursies
  • sportdagen
  • de verjaardag van de leerkracht
  • Sinterklaas en het kerstdiner

De klassenouders worden begeleid door een coördinator. Deze taak wordt al enkele jaren uitgevoerd door Corina Lankair. De coördinator is het aanspreekpunt voor de klassenouders. De leerkracht blijft altijd de eindverantwoordelijke voor zijn of haar groep.
Een paar keer per schooljaar is er een bijeenkomst voor de klassenouders om ideeën uit te wisselen en eventuele knelpunten te bespreken.