MR/OR
 
     Algemeen | MR | GMR | OR | Klassenouders |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad
Pluspunt bruist van creatieve ideeën en waardevolle initiatieven. Vanuit de directie is de intentie uitgesproken om de medezeggenschapsraad in een vroeg stadium bij een aantal van deze ontwikkelingen te betrekken. Op deze manier kan de directie gebruik maken van de kennis en ervaring van de MR-leden uit de personeelsgeleding, maar ook een beroep doen op de objectievere visie van de oudergeleding. Hierdoor wordt  het functioneren van de MR nog uitdagender.
In de MR zitten momenteel vijf ouders en vijf leerkrachten. De voorzitter van de MR komt uit de oudergeleding. Zowel voor de ouder- als personeelsgeleding worden verkiezingen gehouden, behalve als het aantal aanmeldingen even groot is als het aantal vacatures.
 
     Oudergeleding
     - Christian Chevalier (voorzitter)
     - Phaedra Korthals Altes (vice-voorzitter)
     - Jeannette de Ruijter (penningmeester)
     - Octay Yüksel 

 

     Personeelsgeleding
     - Ellen van Schie
     - Anneke Mastik
     - Hatice Farimaz
     - Floris van der Neut

 

Speerpunten
Het afgelopen schooljaar heeft de directie een aantal onderwerpen aan de MR voorgelegd om over mee te praten, te adviseren, c.q. te besluiten. In ons jaarverslag kunt u dit allemaal nalezen.
Voor het komende schooljaar heeft de MR gekozen voor o.a. de volgende speerpunten: 
 
  • Rust en structuur in de school
  • Kanjertraining (zie www.kanjertraining.nl)
  • Integratie Leonardo/Minerva
  • Veiligheid schoolomgeving
  • Stijgend wijkaandeel Pluspunt
  • Tevredenheidspeiling
  • Communicatie met de achterban
 
 
Contact
Heeft u een vraag of een opmerking voor de MR dan kunt u een e-mail sturen naar:
mr@obs-pluspunt.nl